O nás

O Kúpalisku Červená hviezda

Kúpalisko Červená hviezda Vám ponúka zmodernizované a zrekonštruované pôvodne bazény a novovybudovaný nerezový vodnopólový bazén s osvetlením. Naši najmenší môžu využiť nové detské multifunkčné ihrisko a pieskovisko. V rámci reštaurácie Vám ponúkame široký výber teplých a studených jedál. V občerstvovacích stánkoch je možnosť sa schladiť nealkoholickými nápojmi, rôznymi druhmi nanukov a miešaných nápojov.

Naše kúpalisko je vybavené bezbariérovým vstupom k bazénom, sociálnym zariadením a sprchou pre imobilných návštevníkov.

História

Kúpalisko Červená hviezda je národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísané v ústrednom zozname Pamiatkového fondu SR. Areál bol vystavaný v rokoch 1935 – 1936 podľa návrhu významného košického architekta moderny Ľudovíta Oeschlägera patrí k významným slovenským medzivojnovým stavbám. Stavbu realizovala v rokoch 1935 a 1936 košická firma Ing. Huga Bárkányho. Bazény dodala špecializovaná firma PITTEL a BROUSEWETTER. Oeschläger navrhol moderný komplex „Mestského kúpaliska“ s terasovito umiestnenými bazénmi, ktoré boli v tom čase unikátnym technickým riešením. Bazén pre neplavcov situoval priamo na terén a bazén pre plavcov osadil na vyvýšenú terasu s tribúnou situovanou pred pravouhlou kolonádou. Zázemie bazénov tvoria dve budovy zo severnej a východnej strany, čím vytvárajú priaznivú mikroklímu areálu, otvorenú k juhu. V severnej budove sú šatňové kóje so zachovaným autentickým dreveným mobiliárom. Vo východnej budove je reštaurácia, vyhliadková slnečná terasa a kancelárie prevádzky. Toto vynikajúce funkcionalistické dielo milovali celé generácie Košičanov.

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia kúpaliska ČH sa začala v lete roku 2015 a prebehla v rokoch 2015 – 2016 za finančnej podpory Ministerstva vnútra a mesta Košice. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice prevzalo kúpalisko do prevádzky počas rekonštrukcie v roku 2015. Náročná prestavba musela zachovať autenticitu architektonického diela legendárneho kúpaliska. Budovy boli zrekonštruované do pôvodného stavu z rokov 1936 a zároveň boli v šatniach návštevníkov kúpaliska použité a zrenovované pôvodné šatňové skrinky. Na tieto autentické a pôvodné skrinky boli nainštalované elektronické zámky, ktoré sa odomykajú a zamykajú čipom na náramku.
Pri rekonštrukcii areálu kúpaliska boli obnovené nielen budovy, ale aj bazénová technológia a pôvodné bazény plavecký, neplavecký aj detský bazén. Navyše pribudol moderný nerezový vodnopólový bazén, ktorý je v letnom období využívaný prevažne pre potreby klubov a na domáce a medzinárodné súťaže.

Pôvodné tri bazény pre plavcov, neplavcov a detský bazén boli zmodernizované a obnovené. Telesá bazénu boli opravené a potiahnuté fóliou. Dlho sa uvažovalo, ako upraviť pôvodný plavecký bazén, aby spĺňal dnes požadované parametre vodnopólového bazéna.
Následne sa po rôznych konzultáciách pristúpilo k vybudovaniu nového bazénu na vodné pólo, ktorý nie je súčasťou pamiatkovej ochrany.

Tento nový moderný bazén je nerezový, ktorý sa dá plávajúcou posuvnou stenou priečne rozdeliť na plavecký 25 m bazén a zväčšiť na plnohodnotný vodnopólový bazén. Uvedený bazén spĺňa všetky medzinárodné parametre pre uskutočňovanie súťaží vo vodnom póle a pre konanie sa plaveckých pretekov. Pri väčších zápasoch alebo turnajoch je možné pri uvedenom bazéne uložiť mobilnú tribúnu. Bazén je nekrytý s vyhrievanou vodou a s vlastnou chemickou úpravňou vody tak, aby nebol závislý na prevádzke ostatných bazénov v areáli kúpaliska. Teleso bazéna je zložené z vystužených oceľových konštrukcií uchytených v staticky určených bodoch podľa projektovej dokumentácie. Na tieto konštrukčné časti je vodotesne navarené bazénové dno a ďalšie časti bazénového telesa, ktoré je napojené na potrubný systém technológie.

Technológia úpravne bazénovej vody

Pri rekonštrukcií kúpaliska Červená hviezda došlo k modernizácií a rekonštrukcií chemickej úpravne. Z dôvodu, že toto kúpalisko je technická pamiatka, projektant kúpaliska zachoval aj pôvodný spôsob filtrácie bazénovej vody z bazénov, a to gravitačné filtre. K týmto filtrom je napojená nová technológia sady čerpadiel, ktorá zabezpečuje kolobeh vody. Boli osadené nové špičkové dávkovacie stanice ASEKO, ktoré monitorujú kvalitu bazénovej vody, dávkujú kolagulanty na úpravu a dezinfekciu bazénovej vody. Tá musí spĺňať všetky požadované parametre kvality vody pre verejné bazény.