You are currently viewing Opatrenia v praxi
sdr

Opatrenia v praxi

Dodržiavanie   bezpečnostných  a hygienických opatrení je pre nás prioritou.
Situáciu s ochorením COVID-19 monitorujeme a naďalej zostávame zodpovední ?